Privatlivspolitik for Julianelyst Aps  

Hos Julianelyst Aps (”vi”, ”os”, ”vores” eller ”Julianelyst” ) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik fastlægger klare retningslinjer for Julianelysts behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, Julianelyst , eller på anden vis kommunikerer med Julianelyst. 

 

1. Dataansvarlig 

Julianelyst ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og er beliggende: 

Julianelystvej 1 

8752 Østbirk 

Cvr.: 32882013 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os via: 

tlf.: 22 46 36 56 

mail: info@julianelyst.dk 

 

2. Formål, behandlingsgrundlag og typer af personoplysninger 

Vi har nedenfor opridset med hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger, når du interagerer med Julianelyst. 

 

3. For at besvare henvendelser 

Hvis du kontakter os via vores hjemmeside, på e-mail eller på anden vis, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhedsnavn, karakteren af din henvendelse. 

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.  

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og vil kun opbevare dem, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.  

 

4. Leverandør 

I forbindelse med kontraktindgåelse, kontraktuelle drøftelser, ad-hoc leverancer eller drøftelser om dette kan vi behandle personoplysninger. Vi behandler typisk navn, stilling, mailadresse, korrespondance, telefonnummer, oplysninger om prokura og de oplysninger, der fremgår af din autosignatur. 

Formålet med behandlingen er at administrere vores kontrakter med vores leverandører, hjemtage varer, undersøge nye leverandørforhold og holde overblik over potentielle og kommende forretningspartnere. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger for at kunne kontakte vores nuværende og fremtidige leverandører. Vi anvender ligeledes databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakter eller administration af eksisterende kontrakter. 

De oplysninger, vi behandler, stammer som udgangspunkt fra dig eller dine kollegaer i den juridiske enhed, som du repræsenterer eller er ansat i. 

Personoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante for det formål, de er indhentet til. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at forhandlinger ikke fører til indgåelse af en kontrakt, 72 måneder efter en kontrakt er ophørt eller ved udløb af en forældelsesfrist. 

 

5. Køb  

Hvis du henvender dig til os for at foretage køb eller leje af fx jagt eller bolig, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne indgå en aftale med dig. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig i den forbindelse: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om service eller produkt samt faktura. Vi bruger oplysningerne til administration. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) (kontrakt) som behandlingsgrundlag, når du henvender dig for at foretage et køb, da det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig. 

Vi behandler din faktura og betalingsoplysninger med hjemmel i databeskyttelses-forordningens artikel 6(1)(c) (retlig forpligtelse), idet vi er pålagt ved lov at bogføre indtægter og udgifter. 

Personoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante for det formål, de er indhentet til. Det vil typisk være i 72 måneder, da det er den periode vi skal kunne dokumentere indtægter og udgifter i henhold til bogføringsloven. 

 

6. Arrangementer  

Hvis du deltager på et af vores arrangementer f.eks. i form af jagter, anvender vi dine personoplysninger for at kunne registrere dig og kommunikere med dig før, under og efter det pågældende arrangement. I forbindelse med en jagt vil vi typisk kun behandle følgende oplysninger om dig: Navn, stilling, e-mail, telefonnummer. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) som behandlingsgrundlag, når du deltager, da det er nødvendigt for at opfylde aftalen om deltagelse. Vi kan dog også anvende interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne administrere tilmeldinger m.m.  

Vi får de fleste personoplysninger direkte fra dig, men vi kan også modtage dine personoplysninger fra andre kilder.  

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for, at du kan deltage i det pågældende arrangement, fremtidige arrangementer, såfremt vi er forpligtede til dette eller så længe det kræves for at opfylde ovennævnte formål.   

 

7. TV-overvågning  

Vi har installeret tv-overvågning af bestemte, målrettede områder af vores indendørs og udendørs lokaliteter. De videoovervågede områder er markeret ved skiltning. 

Vi behandler i den forbindelse personoplysninger i form af tv-overvågningsoptagelser af færdsel på Julianelysts område. 

Formålet med videoovervågningen er kontrol af adgange til de pågældende lokaliteter, kriminalitetsforebyggelse samt at sikre vores medarbejdere og besøgende. Optagelserne kan endvidere blive anvendt ved opklaring af hændelsesforløb og til dokumentation heraf. Optagelser vil kun blive set og gennemgået i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller ved interne/eksterne revisioner. 

Vi anvender Lov om tv-overvågning samt interesseafvejningsreglen i databeskyttelses-forordningens art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger af hensyn til at sikre en tilstrækkelig grad af sikkerhed for vores medarbejdere og gæster i forhold til uvedkommende adgang, mistænkelig adfærd, beskyttelse af aktiver og for at forhindre og forfølge kriminalitet. Vi anvender databeskyttelseslovens §8, stk. 3 som grundlag, hvis overvågningen afslører kriminelle handlinger. 

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, kan videregives til politiet i tilfælde af kriminelle handlinger, eller hvis videregivelsen på anden måde følger af gældende lovgivning. Vi kan desuden videregive optagelserne til advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder, hvor det følger af gældende lovgivning. Hvis det er nødvendigt at videregive optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan videregivelse, hvis du indgår i optagelserne. 

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik sag f.eks. i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse. I så fald opbevares oplysningerne så længe, det er nødvendigt for behandlingen af den konkrete hændelse. 

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med andre formål, vil blive slettet, når det ikke længere tjener til et formål at opbevare oplysningerne. 

 

8. Vildtkameraer 

Generelt 

Vi har installeret en række vildtkameraer flere steder på Julianelysts jorder med henblik på overvågning af områdets fauna. Vildtkameraerne optager kun, når der registreres bevægelse indenfor en radius af ca. 10 meter. Hvis du passerer et af vildtkameraerne, vil vi derved kunne komme til at behandle dine personoplysninger (dit billede/video).  

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen) som behandlingsgrundlag for denne behandling. Vores legitime interesse er at kunne følge hvilke dyr, der opholder sig på jorderne og deres adfærd. Vildtkameraerne er udelukkende opsat med det formål at iagttage og dokumentere dyrenes adfærd og sammensætning og falder følgelig uden for lov om tv-overvågning. 

Optagelserne fra vildtkameraerne tilgås og opbevares af Julianelyst og gennemgås regelmæssigt med henblik på at udtage og opbevare optagelser med relevans for områdets fauna. Optagelse med personer slettes umiddelbart efter gennemgang af optagelserne og udtages således ikke. 

Ulveovervågning 

I forbindelse med den nationale ulveovervågning har Julianelyst givet tilladelse til, at det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus (NHMA) og Aarhus Universitet (AU), der varetager den nationale overvågning af ulve i Danmark for Miljøstyrelsen, indhenter data omkring ulvenes færden via vildkameraer opsat i St. Hjøllund Plantage.  

Vildtkameraerne er udelukkende opsat med det formål at iagttage og dokumentere ulvenes adfærd og sammensætning og falder følgelig uden for lov om tv-overvågning. 

Du kan læse mere om den nationale ulveovervågning her: www.ulveatlas.dk. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for indholdet på denne hjemmeside. Vi henviser til pkt. 10 nedenfor omkring links til andre hjemmesider. 

 

9. Brug af vores hjemmeside 

Når du tilgår vores hjemmeside, bruger vi cookies for at indsamle personoplysninger om din færden.  

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside som beskrevet ovenfor og yderligere beskrevet i vores cookieoversigt på baggrund afdatabeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), da vi har en legitim interesse i at kunne drive en hjemmesiden, som kan fungere (nødvendige cookies).  

Giver du samtykke til anvendelsen af cookies udover de nødvendige (statistiske cookies, funktionelle cookies eller markedsføringscookies), vil vi anvende dit cookiesamtykke efter databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a) for at tilbyde dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden  

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik https://www.julianelyst.dk/cookiepolitik/. Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at afvise cookies i cookieoversigten eller ved at blokere cookies i din browsers indstillinger. Ønsker du at ændre/tilbagekalde dit samtykke, kan dette ske via cookiepolitikken.   

 

10. Modtagere 

Vi deler dine personoplysninger med selvstændige dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det. Disse kategorier af modtagere er:  

 • SKAT 
 • Revisorer 
 • Banker 
 • Andre offentlige myndigheder 
 • Rådgivere 

Vi kan også overdrage dine personoplysninger til vores databehandlere. Sådanne overdragelser er underlagt en databehandleraftale, og databehandlere må ikke bruge dine oplysninger til andre formål end at behandle dem på vegne af os. Disse kategorier af databehandlere er: 

 • IT-leverandører 
 • Konsulenter 
 • Sikkerhedsudbydere 
 • Andre leverandører af ydelser, som Julianelyst arbejder sammen med 

 

11. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS 

Julianelyst overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger. 

Generelt opbevarer vi data indenfor EU/EØS. Dine personoplysninger kan dog blive overført eller tilgået fra lande udenfor EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag: 

Bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules) 

 • Landet er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 
 • Hvis landet ikke er godkendt af EU-Kommission som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, vil vi sikre overførsel på følgende måde: 
 • Ved brug af EU-Kommissionens standard-kontraktbestemmelser 
 • Ved indhentelse af dit samtykke til overførslen 

Vi anvender Microsoft Office 365  med dataopbevaring indenfor EU/EØS. Det kan dog forekomme, at data overføres eller tilgås fra lokationer i tredjelande. Skulle dette være tilfældet, vil overførselsgrundlaget være EU-kommissionens standardkontrakter. 

 

12. Kilder 

Vi behandler som udgangspunkt oplysninger, som vi har fået direkte fra dig eller de enheder, du bruger.  

 

13. Sletning 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.  

Det kan ske, at vi behandler og opbevarer oplysningerne i længere periode, hvis de er anonymiseret eller hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem.  

 

14. Tilbagekaldelse af samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til os. Samtykke kan tilbagekaldes ved at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet ovenfor i afsnit 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage. 

 

15. Dine rettigheder 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.  

 • Du har ret til at få indsigt i, og i nogle tilfælde få rettet eller slettet de oplysninger, som vi behandler om dig,  
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset 
 • Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed 
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) 

Bemærk, at der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. altid har ret til dataportabilitet – det afhænger af de specifikke omstændigheder omkring behandlingsaktiviteten.  

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os på info@julianelyst.dk. Hvis du kontakter os på e-mail, vil det være nødvendigt at få bekræftet din identitet af sikkerhedshensyn.  

 

16. Ændring af denne privatlivspolitik 

Vi vil fra tid til anden ændre denne privatlivspolitik for at imødekomme nye teknologier, brancheskikke, overholdelse af myndighedskrav eller af andre årsager. Du kan finde den opdaterede og gældende privatlivspolitik her: www.julianelyst.dk 

 

17. Links til andre hjemmesider 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede sider. Vi er ikke ansvarlig for indholdet på andre selskabers hjemmesider eller for sådanne selskabers procedurer for indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse disse siders privatlivspolitikker og andre relevante politikker.  

 

18. Spørgsmål og klager 

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os venligst på kontaktoplysningerne angivet ovenfor i afsnit 1. 

Du kan også klage til: 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

DK-2500 Valby 

T: +45 33 19 32 00 

E: dt@datatilsynet.dk 

 

Sidst opdateret: April 2022